Drobečková navigace

Úvod > O obci > Historie > Jakub Lolek

Jakub LolekJakub Lolek

Jakub Lolek, významný národní buditel severní Moravy, se narodil 25. července 1845 v Lipince pod Bradlem jako syn chudého řešetáře. Po svém otci, světem prošlém písmáku, zdědil lásku k rodnému kraji, k jeho historii a tradicím. Po vystudování učitelského ústavu v Olomouci působil nejprve jako výpomocný učitel na několika školách na Konicku, od r. 1871 pak trvale na severní Moravě, sedmnáct let jako nadučitel v Paloníně a dalších sedmnáct let ve Zvoli. Ve Zvoli 7. ledna 1917 také zemřel a je i pohřben.

Jako český vlastenec se Jakub Lolek objevoval všude tam, kde šlo o posílení českého národního života. Např. v r. 1883 patřil k zakladatelům Učitelské jednoty šumpersko-zábřežské, v r. 1885 na jeho výzvu byla založena Hasičská župa severomoravská apod. největší zásluhy má však jako neúnavný vlastivědný pracovník, který během let shromažďoval a v mnoha časopiseckých článcích (nejvíce v Moravském severu, Selském archivu a Časopisu Vlasteneckého muzea v Olomouci) rozsáhle publikoval cenné materiály o severní Moravě a jejích dějinách.

Současně sesbíral a zapsal i mnoho lidových pověstí, které koncem 19. a počátkem  20. století odposlouchával od prostých venkovanů, třeba od stařečka Nevěřilů nebo tetky Rozály Strakové z Lipinky (pověst Hukadla) či vlasteneckého staříka ze Strupšína (chudý uhlíř Života), od babičky, která pásla krávy na louce u Klášterce, nebo stařečka, který o kus dál tloukl štěrk na císařské silnici (Had se zlatou korunkou, Klášterecký poklad), aj.

Některé z těchto pověstí jednotlivě byly otištěny už v tehdejších vlastivědných časopisech, ale v obsáhlejších souborech vyšly až posmrtně, ve sborníku Uničovsko včera a dnes z r. 1928 a v šumperském vlastivědném sborníku Severní Morava z r. 1957. Právě z těchto dvou souborů je převzato šest následujících pověstí, dvě další (Hastrman ze Zvole a Chudý uhlíř Života) jsou uveřejněny z rukopisné pozůstalosti Lolkovy v rodinném archivu.