Drobečková navigace

Úvod > O obci > Historie > Jakub Lolek

Jakub LolekJakub Lolek

Jakub Lolek, významný národní buditel severní Moravy, se narodil 25. července 1845 v Lipince pod Bradlem jako syn chudého řešetáře. Po svém otci, světem prošlém písmáku, zdědil lásku k rodnému kraji, k jeho historii a tradicím. Po vystudování učitelského ústavu v Olomouci působil nejprve jako výpomocný učitel na několika školách na Konicku, od r. 1871 pak trvale na severní Moravě, sedmnáct let jako nadučitel v Paloníně a dalších sedmnáct let ve Zvoli. Ve Zvoli 7. ledna 1917 také zemřel a je i pohřben.
Jako český vlastenec se Jakub Lolek objevoval všude tam, kde šlo o posílení českého národního života. Např. v r. 1883 patřil k zakladatelům Učitelské jednoty šumpersko-zábřežské, v r. 1885 na jeho výzvu byla založena Hasičská župa severomoravská apod. největší zásluhy má však jako neúnavný vlastivědný pracovník, který během let shromažďoval a v mnoha časopiseckých článcích (nejvíce v Moravském severu, Selském archivu a Časopisu Vlasteneckého muzea v Olomouci) rozsáhle publikoval cenné materiály o severní Moravě a jejích dějinách.
Současně sesbíral a zapsal i mnoho lidových pověstí, které koncem 19. a počátkem  20. století odposlouchával od prostých venkovanů, třeba od stařečka Nevěřilů nebo tetky Rozály Strakové z Lipinky (pověst Hukadla) či vlasteneckého staříka ze Strupšína (chudý uhlíř Života), od babičky, která pásla krávy na louce u Klášterce, nebo stařečka, který o kus dál tloukl štěrk na císařské silnici (Had se zlatou korunkou, Klášterecký poklad), aj.
Některé z těchto pověstí jednotlivě byly otištěny už v tehdejších vlastivědných časopisech, ale v obsáhlejších souborech vyšly až posmrtně, ve sborníku Uničovsko včera a dnes z r. 1928 a v šumperském vlastivědném sborníku Severní Morava z r. 1957. Právě z těchto dvou souborů je převzato šest následujících pověstí, dvě další (Hastrman ze Zvole a Chudý uhlíř Života) jsou uveřejněny z rukopisné pozůstalosti Lolkovy v rodinném archivu.

Místní poplatky

Oznamujeme občanům, že od 23.3.2022 je možné vždy ve středu v době od 17:00 - 18:00 platit poplatky za odpad 450 Kč/osoba/chata, pronájem vodoměru 200 Kč/rok, vodné a poplatky za psy. Splatnost místních poplatků je do 31.5.2022. 

Poplatky je možné platit na účet obce po předchozí domluvě s účetní obce p. Rusnákovou - 774335540.

Rekonstrukce stávajících chodníků v obci Lipinka

Scan2020-07-27_093423.jpg

Olomoucký kraj přispěl obci Lipinka na zpracování Územního plánu Lipinka - I.fáze  v roce 2021 ve výši 73 440,00 Kč. Celkové náklady na zpracování I. fáze UP činily 196 020,00 Kč. 

1.png

pov.jpg

 Provoz místní prodejny Jednoty
   v Lipince spolufinancoval z Programu obnovy venkova 2021
      ve výši 48 000 Kč 

1.png

pov.jpg

Pořízení ochranných osobních pomůcek JSDH 2021

Obci Lipinka byl Olomouckým krajem v roce 2021 poskytnut finanční příspěvek na pořízení nové zásahové stříkačky PS 12  ve výši 51 800 Kč. Celkové výdaje činily 137 600,00 Kč.

 

1.png

pov.jpg

 

Pronájmu kulturního                domu

Nabízíme možnost pronájmu prostor kulturního domu k rodinným a firemním oslavám, svatbám, srazům atd.

V kulturním domě se nachází sál s jevištěm, toalety, klubovna, sklep, plně vybavená kuchyň s nádobím.

Kulturní dům prošel v letech 2014-2015 rekonstrukcí.

Fotografie kulturního domu

Tel: 774 335 540 Rusnáková

Tel: 724 859 673 Králová

Biodpad

Upozorňujeme občany, aby nedávali trávu a jiný biologický odpad (tráva, větve a listí) do popelnic. Popelnice s tímto odpadem nebudou vyvezeny.

Občané mohou tento odpad vozit za obchod.

Obecně závazná vyhláška - sečení, noční klid

nocni-klid.doc

Zákaz domovního prodeje po obci

Nazen_obce__12013.doc

Rozbor obecní vody

Dokument (38).pdf

Ordinační hodiny lékařů

ordinacni_hodiny_lekaru.pdf

Olomoucký kraj

www.kr-olomoucky.cz

Neoficiální stránky Klopiny a Veleboře

www.klopinavelebor.cz

Uničovsko mikroregion


http://www.mikroregion.unicovsko.cz/

Evropská Databanka

http://www.edb.cz

27. 5. Valdemar

Zítra: Vilém
obeclipinka_footer.png